Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2014

lemmon
9360 7103 390
Reposted bymyinspiration myinspiration
lemmon
9358 59d2 390
Sex and the city? Bitch, please..
Reposted byemi296shampainbabazmiesnegorulletkauseeidream

August 20 2014

5739 bcd3 390
lemmon
lemmon
Play fullscreen
Reposted bydisorderlyhollyberryhighheels26
lemmon
To nie przez wielkie sprawy trafiamy do domu wariatów
Nie, raczej przez ciąg małych tragedii
trafiamy do domu wariatów.
przez sznurowadło plączące się pod nogami.
— Bukowski w książce do psychologii
Reposted bytoxic-berryOleLukojebabciagingerubylonelygirl15

August 09 2014

lemmon
9604 e685 390
Reposted bystaszki staszki

August 07 2014

lemmon

July 29 2014

lemmon
Play fullscreen
Norman musi wypłynąć
(patrz, @vith)

July 10 2014

lemmon
Play fullscreen
That kid o.O
Reposted bywodolanka wodolanka

July 09 2014

lemmon
Wydałem wszystkie oszczędności na książki i żebraków
— Rob
Reposted byglupiesoupkot-z-cheshireraspberryheart
lemmon
Tak ładnie mi się dzisiaj śniłaś. Jak rzadko śni mi się cokolwiek dobrego
— Tuxedo
Reposted byglupiesoupbeatlannaxtoffifeex

June 19 2014

9373 3d20 390
Helen Levitt
Reposted fromends ends viajazzuj jazzuj

June 10 2014

lemmon

May 22 2014

lemmon
2664 bce6 390
Reposted fromocks ocks viajellyfishwithbutter jellyfishwithbutter

April 20 2014

lemmon
Najbardziej lękam się bezsensu
— Salman
Reposted bysorainyhappinessaskmanYOUR3Kpie-in-the-skyankaottak94lillepuppetCruelfalkaaagta13uniquexannabelleim-so-retardeddiammondcrazygirllubie-latoglamorousdotyk-dzwiekubonitasforwardmichalsergioniewychamowaneemysweethearttnutt

March 19 2014

lemmon
4714 525f 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamilivanili milivanili

February 25 2014

lemmon

February 02 2014

lemmon
lemmon
Bywa, że do naszej sypialni wpada dziewczyna z komputera
— bardzo ładnie prezentuje się bez bielizny
Reposted byniewychamowanee niewychamowanee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl